Kontakta oss!

Vanliga frågor och svar

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna vi får. Om du inte får svar på din fråga är du välkommen att kontakta oss.

 

Jag har fått brev av er, varför det?

Har du fått brev av oss beror det på att vi har tagit över en fordran i ditt namn. Det betyder att du har en skuld att betala till oss. Det kan vara ett köp du har gjort på internet eller ett lån du har ingått, men som du har missat att betala.

Vad din fordran avser står i brevet du har fått av oss, du kan även logga in på Mina sidor, för att se vad din skuld avser.

Hur mycket ska jag betala?

Du ska betala din totala skuld som framgår av inkassokravet. Du kan även logga in på Mina sidor för att se din totala skuld.

Din totala skuld är skuldens originalbelopp, plus eventuella kostnader och ränta som kan ha tillkommit som du även måste betala.

Vart ska jag betala?

För att se vilka sätt du kan betala på, samt vart du ska betala, klicka på länken nedan.

Betalningsinformation

Hur vet jag om mitt ärende är slutbetalat?

Det gör du enklast genom att logga in på Mina sidor. Här kan du se din totala skuld.

Jag kan inte betala, vad händer då?

Om du inte kan betala är det viktigt att du kontaktar oss så din skuld inte ökar i onödan. Tillsammans kan vi hitta en lösning som passar dig och din situation. Du kontaktar oss på nummer 010 550 78 00.

 

Du kan också ta kontakt med en budget och skuldrådgivare i din kommun. Klicka här! De kan hjälpa dig att få ordning på dina skulder.

Hur bestäms räntesatsen på min skuld?

Räntan beräknas enligt den räntesats som du avtalat med den ursprungliga fordringsägaren. Sileo Kapital gör därför ingen justering av räntesatsen när fordran övertagits, utan räntesatsen kvarstår i enlighet med de avtalsvillkoren som du har godkänt i samband med ditt köp eller lån. För mer information om ränta, klicka här.

Kommer det att synas i något offentligt register att jag har fått ett inkassokrav eller en betalningsanmärkning?

Att du har fått ett inkassokrav är inget som syns någon annanstans än hos inkassobolaget. Skulle ärendet däremot gå så långt att du får en betalningsanmärkning syns anmärkningen i offentliga register och tillgänglig för alla att se den.

Jag har inte fått någon påminnelse, bara ett inkassokrav. Måste jag betala?

Det finns inget lagkrav på att en påminnelse måste skickas innan ett inkassokrav skickas. Har du fått ett inkassokrav skall du därför betala detta.

Jag anser att inkassokravet är felaktigt, hur går jag tillväga för att bestrida detta?

Om du vill bestrida ditt ärende är det viktigt att du kontaktar oss så fort som möjligt. Inkommer du inte med ditt bestridande innan datumet angivet i ditt inkassokrav är det risk för ditt ärende går vidare till Kronofogden. I ditt bestridande ska du ge oss en förklaring till varför du anser att ditt ärende är felaktigt.

Kan jag se någonstans om jag har en betalningsanmärkning?

För att kontrollera om du har en betalningsanmärkning är det enklast att ta kontakt med ett kreditupplysningsföretag.

Jag har fått ett denuntiationsbrev, vad betyder detta?

Ett denuntationsbrev är ett formellt meddelande som skickas till dig för att bekräfta att vi har tagit över en fordran i ditt namn. Det betyder att du har en skuld att betala till oss. Vad din fordran avser står i brevet du har fått av oss och du kan även logga in på Mina sidor, för att se vad din skuld avser.

Vad händer om ett inkassokrav inte betalas?

Om ett inkassokrav inte betalas kan inkassobolaget skicka ärendet till Kronofogden för betalningsföreläggande. Detta innebär att Kronofogden skickar ett meddelande, (föreläggandet) till dig om att inkassobolaget vill ha betalt. Du kan då betala skulden, inklusive eventuell ränta och avgifter. Om du betalar skulden drar inkassobolaget tillbaka sin ansökan hos Kronofogden.

Om du inte betalar kan Kronofogden istället meddela ett utslag. Detta innebär att skulden blir fastställd och nu kan användas för att mäta ut din egendom, vilket betyder att man tar delar av din egendom eller lön som betalning av skulden. Detta resulterar även i en betalningsanmärkning.

Varför skickas ärendet för betalningsföreläggande?

Om du inte betalar ett inkassokrav eller kommer överens med en fordringsägare, kan sistnämnda vilja få skulden fastställd. Detta görs hos Betalningsföreläggandet, som är en instans inom Kronofogdemyndigheten. Fastställandet eller utslag som det kallas, kan sedan användas om utmätning blir aktuellt.

Ger ett betalningsföreläggande en betalningsanmärkning?

Betalar du kravet inom den tid, (förklaringstid) som Kronofogden bestämt i föreläggandet avslutar Kronofogden målet och du får inte någon betalningsanmärkning. Om du inte betalar kravet inom den angivna tiden (förklaringstiden) så får du en betalningsanmärkning.

Vad är konsekvenserna av ett utslag från Kronofogden?

Ett utslag kan användas för att mäta ut egendom som du äger. Det kan även bli aktuellt att mäta ut lön eller annan ersättning som du får. Vanligtvis är det Kronofogden som har hand om utmätningen. Ett utslag resulterar även i en betalningsanmärkning. Anmärkningen ligger kvar i tre år och kan exempelvis påverka möjligheterna att bli beviljad lån och hyra lägenheter.

Hur kan jag undvika att kronofogden påbörjar utmätning?

Kronofogden kommer att meddela dig att ansökan har inkommit och du får en viss tid på dig att betala skulden. Om skulden betalas avskrivs ansökan och det blir ingen utmätning.

Kan Kronofogden komma hem till mig och ta vad dom vill?

Kronofogden utmäter i en bestämd ordning, normalt är det följande ordning: kontanta medel, banktillgodohavande, lön, fondandelar och aktier, övrig lös egendom och fast egendom. För mer information kan du besöka kronofogden www.kronofogden.se/Utmatning3.html

Hur ansluter jag mig till autogiro?

Du kan enkelt ansluta dig till autogiro här, eller direkt via din internetbank.

Genom att avbetala din skuld via autogiro så slipper du uppläggningsavgiften om 170 kronor och aviavgiften om 60 kronor varje månad. Dessutom dras pengarna då automatiskt från ditt konto, så du behöver inte oroa dig för att glömma bort någon inbetalning.

Hur gör jag för att ansöka om skuldsanering?

För att beviljas skuldsanering behöver du ansöka om detta hos Kronofogdemyndigheten. Du kan också kontakta en budget- och skuldrådgivare i din kommun.

Jag vill skicka in en fullmakt, hur gör jag?

För att skicka in en fullmakt gällande ditt ärende kan du fylla i formuläret som finns här. Du kan sedan spara ner fullmakten, skriva under den och skicka den via mail eller post.

Hur länge pågår en skuldsanering?

Skuldsaneringen och betalplanen löper vanligtvis över fem år. När Kronofogden skapar betalplanen bedömer de personens ekonomiska förhållande och möjligheten att han eller hon ska kunna betala av sina skulder inom en överskådlig framtid. I vissa fall anser Kronofogden att personens betalningsutrymme är så pass litet att de beslutar om en skuldsanering utan betalplan. Även i sådana fall pågår skuldsaneringen ändå i fem år.

Är det oklart vad som ska fyllas i och var?

Tveka inte att höra av dig så guidar vi dig.