Kontakta oss!

Vanliga frågor och svar

Jag har fått brev av er, varför det?

Har du fått brev av oss beror det på att vi har tagit över en fordran i ditt namn. Det betyder att du har en skuld att betala till oss. Det kan vara ett köp du har gjort på internet eller ett lån du har ingått, men som du har missat att betala.

Vad din fordran avser står i brevet du har fått av oss, du kan även logga in på mina sidor HÄR, för att se vad din skuld avser.

Hur mycket ska jag betala?

Att betala är skuldens originalbelopp plus eventuella kostnader som har tillkommit. Det kan även ha tillkommit ränta som du måste betala. Din totala skuld, att betala ser du på inkassokravet, du kan också logga in här för att se din totala skuld.

Vart ska jag betala?

För att se vilka sätt du kan betala på, samt vart du ska betala, klicka på länken nedan.

Betalningsinformation

Hur vet jag om mitt ärende är slutbetalat?

Det gör du enklast genom att logga in här. Här kan du se din totala skuld.

Jag kan inte betala, vad händer då?

OM du inte kan betala är det viktigt att du kontaktar oss så att skulden inte ökar i onödan. Tillsammans hittar vi en lösningar som funkar för dig och din situation.

Vad är skillnaden mellan en betalningspåminnelse och ett inkassokrav?

En betalningspåminnelse får du när du har missat att betala i tid. En betalningspåminnelse kommer ofta med en extra kostnad på 60 kronor.

Inkassokravet innebär någon form av påtryckning ifrån borgenären. Vanligtvis innebär det en varning om att borgenären kan vidta rättsliga/ och eller exekutiva åtgärder. Det innebär att borgenären har rätt att skicka in ärendet till Kronofogden.

Kommer det att synas i något offentligt register att jag har fått ett inkassokrav eller en betalningsanmärkning?

Att du har fått ett inkassokrav är inget som syns någon annanstans än hos inkassobolaget. Skulle ärendet gå så långt att du får en betalningsanmärkning så syns den i offentliga register. Det blir då tillgängligt att alla att se den.

Jag har inte fått någon påminnelse, bara ett inkassokrav, måste jag betala det då?

Det finns inget krav att en påminnelse måste skickas innan ett inkassokrav skickas. Det är ditt ansvar att betala för det du köper.

Har du fått ett inkassokrav ska du därför betala detta.

Jag anser att inkassokravet är felaktigt, hur går jag tillväga för att bestrida detta?

Om du vill bestrida ditt ärende är det viktigt att du kontaktar oss så fort som möjligt. Inkommer du inte med ditt bestridande innan datumet angivet i ditt inkassokrav är det risk för ditt ärende går vidare till Kronofogden. I ditt bestridande ska du ge oss en förklaring till varför du anser att ditt ärende är felaktigt.

Kan jag se någonstans om jag har en betalningsanmärkning?

För att kontrollera om du har en betalningsanmärkning är det enklast att ta kontakt med ett kreditupplysningsföretag.

 

 

Vad händer om ett inkassokrav inte betalas?

Om ett inkassokrav inte betalas kan inkassobolaget skicka ärendet till Kronofogden för betalningsföreläggande. Detta innebär att Kronofogden skickar ett meddelande (föreläggandet) till kunden om att inkassobolaget vill ha betalt. Kunden kan då betala skulden, eventuell ränta och avgifter. I så fall drar inkassobolaget tillbaka sin ansökan hos Kronofogden. Om kunden inte betalar kan Kronofogden istället meddela ett utslag. Detta innebär att skulden blir fastställd och nu kan användas för att mäta ut kundens egendom, vilket betyder att man tar delar av personens saker eller lön som betalning av skulden. Detta resulterar även i en betalningsanmärkning.

Varför skickas ärendet för betalningsföreläggande?

När en person fått ett betalningsföreläggande via Kronofogden har han eller hon en viss tid på sig att betala det belopp som krävs. Om personen inte betalar har Kronofogden rätt att mäta ut (ta) kundens ägodelar/lön. Det är Kronofogden som vanligtvis har hand om utmätningen.

Ger ett betalningsföreläggande en betalningsanmärkning?

Betalar kunden hela kravet inom den tid (förklaringstid) som Kronofogden bestämt i föreläggandet avslutar Kronofogden målet och kunden får inte någon betalningsanmärkning. Om kunden inte betalar kravet inom den angivna tiden (förklaringstiden) så får han eller hon en betalningsanmärkning.

Vad är konsekvenserna av ett utslag från Kronofogden?

Ett utslag kan användas för att mäta ut egendom som en person äger. Det kan även bli aktuellt att mäta ut lön eller annan ersättning som personen får. Vanligtvis är det Kronofogden som har hand om utmätningen. Ett utslag resulterar även i en betalningsanmärkning. Anmärkningen ligger kvar i tre år och kan exempelvis påverka möjligheterna att bli beviljad lån och hyra lägenheter.

Hur kan jag undvika att kronofogden på börjar utmätning?

Kronofogden kommer att meddela dig att ansökan har inkommit och du får en viss tid på dig att betala skulden. Om skulden betalas avskrivs ansökan och det blir ingen utmätning.

Kan Kronofogden komma hem till mig och ta vad dom vill?

Kronofogden utmäter i en bestämd ordning, normalt är det följande ordning: kontanta medel, banktillgodohavande, lön, fondandelar och aktier, övrig lös egendom och fast egendom. För mer information kan du besöka kronofogden www.kronofogden.se/Utmatning3.html

Omprövning och upphävning, vad är det?

Skulle en person få en bättre eller sämre ekonomi under tiden kan skuldsaneringen omprövas. Detta kan i sin tur leda till att betalplanen ändras och att personen får betala ett högre eller lägre belopp per månad. En skuldsanering kan även upphävas. Det innebär att skuldsaneringen inte längre gäller och att personen ska betala tillbaka alla sina skulder. Den vanligaste anledningen till att skuldsaneringar upphävs är att personen inte betalar enligt den betalplan som Kronofogden beslutat.

Hur gör jag för att ansöka om skuldsanering?

För att beviljas skuldsanering behöver du ansöka om detta hos Kronofogdemyndigheten. Du kan också kontakta en budget- och skuldrådgivare i din kommun.

Blir man skuldfri vid skuldsanering?

När skuldsaneringen avslutas blir personen skuldfri. Det är viktigt att förstå att det bara är skulder som uppkommit innan beslut om skuldsanering som försvinner. Får personen nya skulder under tiden som skuldsaneringen pågår ska de betalas helt och hållet. Möjligheterna till att beviljas skuldsanering mer än en gång är mycket små.

Hur länge pågår en skuldsanering?

Skuldsaneringen och betalplanen löper vanligtvis över fem år. När Kronofogden skapar betalplanen bedömer de personens ekonomiska förhållande och möjligheten att han eller hon ska kunna betala av sina skulder inom en överskådlig framtid. I vissa fall anser Kronofogden att personens betalningsutrymme är så pass litet att de beslutar om en skuldsanering utan betalplan. Även i sådana fall pågår skuldsaneringen ändå i fem år.

Är det oklart vad som ska fyllas i och var?

Tveka inte att höra av dig så guidar vi dig.