Kontakta oss!

Feedback

Vi vill alltid bli bättre på vårt jobb och därför vill vi gärna att du som kund kommer med feedback på våra kontakter. Hur har du blivit bemött, har du fått bra svar på din frågor och så vidare? Både positiv och negativ kritik tas tacksamt emot. Skriv i formuläret nedan.

Ditt namn

Din e-post (obligatorisk)

Ditt meddelande

Klagomål

Lämna in klagomål

Anser du att Sileo Kapital har agerat felaktigt i ditt ärende eller är du missnöjd med en tjänst som vi har utfört? Låt oss då veta det genom att kontakta oss via formuläret nedan eller via post till angiven adress.

Kontakt

Klagomålsansvarig
Sileo Kapital AB
Mailbox 1801
411 41 Göteborg

I formuläret bör det tydligt framgå vad som har hänt och anledningen till att du är missnöjd. För att vi skall ha möjlighet att granska vad som har hänt och utreda ärendet behöver du ange ditt namn samt ett kund- eller personnummer. Ditt klagomål kommer att handläggas enligt vår klagomålspolicy, vilket innebär att ditt ärende sakligt utreds av vår Klagomålsansvarig. Vi återkopplar därefter till dig så snart som utredningen är klar.

Klagomålshantering är en värdefull del av vårt löpande kvalitetsarbete och vi är tacksamma för din konkreta feedback.

Sileo Kapital AB kommer att spara dina personuppgifter för att kunna använda dem när vi utreder ärendet och för att kunna göra uppföljning av de åtgärder som eventuellt kommer att vidtas. Uppgifterna kommer därefter att gallras när utredningen är färdig. Du kan läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter här.

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost eller telefonnummer (obligatorisk)

Personnummer eller kundnummer (obligatorisk)

Ditt meddelande

Dina synpunkter är värdefulla för oss

Med din hjälp kan vi göra vårt jobb bättre