Kontakta oss!

010-550 78 00

Låt inte skulden skena iväg. Vi skapar en lösning anpassad efter dig.

Betala med SWISH

123-161 60 36

Öppettider

Måndag – Torsdag Kl 07:30 – 18:00
Fredag Kl 07:30 – 16:30

Kontakta oss

Maila oss

info@sileokapital.com

Betala

Det finns flera alternativ

 • ”Tack underbara ni. Ha en trevlig dag!”

 • ”Tack, ni är verkligen bra att ha att göra med.”

 • "En eloge till er medarbetare *** för utomordentlig service i en anda av insiktsfullt tillmötesgående!"

 • "Tack för trevligt bemötande och för all hjälp!"

 • "Du ska veta hur mycket det lättade att ta första steget. Tack för allt."

 • "Min ekonomi är en djungel. Tack så otroligt mycket för dina svar. Nu känns det bättre."

Vem svarar när du ringer?

Våra handläggare är klipporna här på Sileo och vi är väldigt stolta över hur duktiga de är. De tar emot ditt samtal och guidar dig genom djungeln av ekonomiska och juridiska regler som gäller. De hjälper dig att hitta en realistisk lösning som är anpassad efter dina förutsättningar. Och de är trevliga.

Få bättre koll på pengarna

Hjälpmedel för att få ekonomin under kontroll

Hur långt har mitt ärende gått?

Det är inte alltid så lätt att ha koll på vad som gäller i de olika faserna som ett inkassoärende kan befinna sig i. För att hjälpa till att orientera dig och ditt ärende har vi samlat vanliga frågor i den ordning som ärendet går. För att få svar som gäller specifikt för ditt fall så hör av dig så hjälper våra handläggare till med frågorna.

Exempelskulden växer snabbt

Kim är en påhittad person, precis som hela exemplet men det skulle kunna vara sant. Tidsangivelserna varierar men poängen är att visa hur snabbt och drastiskt en skuld kan växa om man ignorerar den.

Avtal ingås

När två parter kommer överens om något utgör det ett avtal. Det finns inga krav på att ett avtal ska vara skriftligt. Avgörande är istället att den ena parten lämnat ett anbud(förslag) som den andra parten accepterat (sagt ja till). Ett vanligt exempel på ett avtal är när en person köper en produkt av ett företag. Företaget förbinder sig då att leverera produkten medan kunden förbinder sig att betala det avtalade priset. Andra vanliga exempel på när avtal ingås är när en person beviljas ett lån eller en kredit av ett företag.

Låt inte skulden skena iväg. Ring oss nu, så hittar vi en lösning ihop: 010-550 78 00.
FRÅGA? Vilken avtalsform är bäst?
SVAR! Då det kan vara svårt att bevisa en muntligöverenskommelse, om man senare blir oense om något som man avtalat är skriftligt att föredra. I vissa fall krävs det skriftligt avtal för att det skall vara giltigt som när man köper en fastighet eller bostadsrätt.
FRÅGA? Vem kan ingå ett avtal?
SVAR! Alla som är över 18 år får ingå avtal. Om man är under 18 år krävs att föräldrarna (förmyndaren) ger sitt samtycke till det avtal som den omyndige vill ingå för att det ska bli giltigt.
Dag 1
Avtal ingås
Totalt 1000 kr
Ökad kostnad: 0 kr

Kim köper ett par fina hörlurar, de kostar 1000 kronor. Det tycker Kim är mycket att betala på en gång, så han bestämmer sig för att ta köpet på avbetalning. Kim ska betala 200 kr i månaden i 5 månader. Avbetalningen ger en ökad kostnad i form av ränta på 19,90% som börjar ticka omedelbart.

Faktura

En faktura är ett vanligt sätt att ta betalt av sina kunder. I en faktura ska det bland annat stå vem som är säljare och köpare, vilken typ av varor som köpts, vilket belopp som ska betalas och när betalning ska ske.

Låt inte skulden skena iväg. Ring oss nu, så hittar vi en lösning ihop: 010-550 78 00.
FRÅGA? Vad händer om en faktura inte betalas i tid?
SVAR! Vanligtvis ger företagen sina kunder en kredittid innan en faktura ska betalas, exempelvis 14 dagar. Den 14:e dagen blir då fakturans förfallodag. Om betalning inte sker innan fakturans förfallodag kommer en påminnelse att skickas ut. Om det står i avtalet mellan parterna kan då en påminnelseavgift läggas till skuldbeloppet. Vanligtvis börjar även dröjsmålsränta att löpa från förfallodagen. Betalas inte en faktura kan företaget som vill ha betalt även lämna över ärendet till ett inkassobolag. Inkassobolaget skickar då ut ett inkassokrav. Om de ändå inte får betalt kan inkassobolaget skicka ärendet till Kronofogden. Detta kan resultera i en betalningsanmärkning vilket kan innebära att svårigheter att få lån i framtiden.
FRÅGA? Vad är förfallodag?
SVAR! Förfallodag är den dag en faktura förfaller till betalning. Det betyder att det är den sista dagen en faktura ska vara betald.
FRÅGA? Vad är ett OCR-nummer?
SVAR! OCR-numret finns vanligtvis längst ner på fakturan. OCR-numret är en unik sifferkombination som ska anges i samband med betalningen för att koppla betalningen till rätt kund.
FRÅGA? Vad är en faktureringsavgift?
SVAR! En faktureringsavgift tas ut för att täcka företagets administrativa kostnader kring fakturan.
Dag 5 – 30
Faktura skickas
Totalt 1049 kr
Ökad kostnad: 49 kr

Dag 5. Faktura skickas – betalningsvillkor 30 dagar.
Kreditgivaren skickar fakturan till Kim, det kostar 29 kronor i fakturaavgift. Nu märker Kim att han har gjort av med mer pengar än han hade planerat den här månaden. Han bestämmer sig för att inte betala fakturan nu.


Dag 30. Fakturan förfaller.
Då Kim inte har delbetalat enligt avtalet är skulden 1049 kr.


1000 kr (köp)

+ 29 kr (fakturaavgift)
+ 20 kr (ränta)
______________________
= 1049 kr

Påminnelse

Om betalning inte sker innan fakturans förfallodag kommer en påminnelse att skickas ut till kunden. För att täcka företagets extra kostnader för den ytterligare faktureringen kan då en påminnelseavgift påföras ärendet.

Låt inte skulden skena iväg. Ring oss nu, så hittar vi en lösning ihop: 010-550 78 00.
FRÅGA? Hur mycket får man ta ut för en påminnelse?
SVAR! Man får bara ta ut en kostnad på en skriftlig påminnelse om man har avtalat detta i samband med att avtalet ingåtts. Max kostnaden för en påminnelse är i dag 60 kr.
FRÅGA? Måste man inte få en påminnelse innan inkassokravet kommer?
SVAR! I de allra flesta fall finns ingen skyldighet att skicka en påminnelse men de flesta borgenärer väljer ändå att skicka en betalningspåminnelse innan man skickar inkassokravet.
Dag 36 – 46
Påminnelse skickas
Totalt 1128 kr
Ökad kostnad: 128 kr

Dag 36. Påminnelse skickas.
Kim har glömt bort det hela när det ramlar ner ett kuvert i brevlådan. Påminnelseavgiften är på 60 kronor och räntekostnaden är nu 24 kr. Kim väljer att inte betala nu heller.
Läs mer om ränta!

 

Dag 46. Uppsägning av kredit.
Då Kim inte har betalat enligt påminnelsen sägs krediten upp av kreditgivaren. Detta innebär att Kim har 30 dagar på sig att betala skulden. Kim glömmer bort att betala.

 

1000 kr (köp)
+ 29 (fakturaavgift)
+ 44 kr (ränta)

+ 60 kr (påminnelseavgift
__________________
= 1128

Inkassokrav

Betalas inte en faktura kan företaget som kräver betalt lämna över ärendet till ett inkassobolag. Inkassobolaget skickar då ut ett inkassokrav och då tillkommer en inkassoavgift på 180 kronor. När ärendet överlämnats till inkassobolaget, ska man betala till dem och inte till den ursprungliga betalningsmottagaren.

Låt inte skulden skena iväg. Ring oss nu, så hittar vi en lösning ihop: 010-550 78 00.
FRÅGA? Vad händer om ett inkassokrav inte betalas?
SVAR! Om ett inkassokrav inte betalas kan inkassobolaget skicka ärendet till Kronofogden för betalningsföreläggande. Detta innebär att Kronofogden skickar ett meddelande (föreläggandet) till kunden om att inkassobolaget vill ha betalt. Kunden kan då betala skulden, eventuell ränta och avgifter. I så fall drar inkassobolaget tillbaka sin ansökan hos Kronofogden. Om kunden inte betalar kan Kronofogden istället meddela ett utslag. Detta innebär att skulden blir fastställd och nu kan användas för att mäta ut kundens egendom, vilket betyder att man tar delar av personens saker eller lön som betalning av skulden. Detta resulterar även i en betalningsanmärkning.
Dag 76
Ärendet till Inkasso
Totalt 1445 kr
Ökad kostnad: 445 kr

Efter jobbet ligger ett brev från ett inkassoföretag innanför dörren. De har tagit hand om ärendet åt nätbutiken. Kim ska nu förutom skulden dessutom betala inkassokravet på extra 180 kronor. Kim väljer att ignorera sin skuld.

 

1000 kr (köp)
+ 29 kr (fakturaavgift)
+ 76 kr (ränta)
+ 60 kr (påminnelseavgift)
+ 180 kr (inkassokrav)
__________________________
1445 kr

Betalningsföreläggande

Om ett inkassokrav inte betalas kan inkassobolaget skicka ärendet till Kronofogden för betalningsföreläggande. Detta innebär att Kronofogden skickar ett meddelande (ett föreläggande) till kunden om att inkassobolaget vill få betalt. Att ansöka om betalningsföreläggande kostar 300 kronor. Vanligtvis tillkommer även ett ombudsarvode om 380 kronor. Dessa kostnader krävs senare av kunden.

Låt inte skulden skena iväg. Ring oss nu, så hittar vi en lösning ihop: 010-550 78 00.
FRÅGA? Varför skickas ärendet för betalningsföreläggande?
SVAR! När en person fått ett betalningsföreläggande via Kronofogden har han eller hon en viss tid på sig att betala det belopp som krävs. Om personen inte betalar har Kronofogden rätt att mäta ut (ta) kundens ägodelar/lön. Det är Kronofogden som vanligtvis har hand om utmätningen.
FRÅGA? Ger ett betalningsföreläggande en betalningsanmärkning?
SVAR! Betalar kunden hela kravet inom den tid (förklaringstid) som Kronofogden bestämt i föreläggandet avslutar Kronofogden målet och kunden får inte någon betalningsanmärkning. Om kunden inte betalar kravet inom den angivna tiden (förklaringstiden) så får han eller hon en betalningsanmärkning.
Dag 94
Till BF
Totalt 2025 kr
Ökad kostnad: 1025 kr

Kim blir förskräckt när han får ett brev från Kronofogden med posten och tänker att nu måste han verkligen betala för sig. Men betalningsföreläggandet har medfört nya kostnader, en ansökningsavgift på 300 kronor och ett ombudsarvode på 380 kronor. Kim har inte råd, han tar fortfarande inte kontakt med inkassoföretaget utan förtränger situationen.

 

1000 kr (köp)
+ 29 kr (fakturaavgift)
+ 76 kr (ränta)
+ 60 kr (påminnelseavgift)
+ 180 kr (inkassokrav)
+ 300 kr (ansökningsavgift)
+ 380 kr (ombudsarvode)
__________________________
2025 kr

Utslag/ betalningsanmärkning

Har en person fått ett betalningsföreläggande via Kronofogden har han eller hon en viss tid på sig att betala det belopp som krävs. Om personen inte betalar fastställer Kronofogden skulden i ett utslag. Vilket innebär att Kronofogden har rätt att mäta ut (ta) personens ägodelar/lön.

Låt inte skulden skena iväg. Ring oss nu, så hittar vi en lösning ihop: 010-550 78 00.
FRÅGA? Vad är konsekvenserna av ett utslag?
SVAR! Ett utslag kan användas för att mäta ut egendom som en person äger. Det kan även bli aktuellt att mäta ut lön eller annan ersättning som personen får. Vanligtvis är det Kronofogden som har hand om utmätningen. Ett utslag resulterar även i en betalningsanmärkning. Anmärkningen ligger kvar i tre år och kan exempelvis påverka möjligheterna att bli beviljad lån och hyra lägenheter.
Dag 126
Skuld fastställd
Totalt 2025 kr
Ökad kostnad: 0 kr

Skulden är det jobbigaste Kim kan tänka sig och han orkar inte ta tag i sin situation. Faktum är att under den här tiden öppnar han inte ens brevet från Kronofogden. Men han vet att problemen inte försvinner av att han ignorerar dem. Kim sover dåligt.

 

1000 kr (köp)
+ 29 kr (fakturaavgift)
+ 76 kr (ränta)
+ 60 kr (påminnelseavgift)
+ 180 kr (inkassokrav)
+ 300 kr (ansökningsavgift)
+ 380 kr (ombudsarvode)
__________________________
2025 kr

Ansökan om verkställighet

Har en skuld fastställts i ett utslag kan inkassobolaget skicka ärendet för verkställighet. Vilket innebär att Kronofogden mäter ut (tar) egendom som tillhör personen som inte betalat, tills skulden är betald.

Låt inte skulden skena iväg. Ring oss nu, så hittar vi en lösning ihop: 010-550 78 00.
FRÅGA? Hur kan jag undvika att kronofogden på börjar utmätning?
SVAR! Kronofogden kommer att meddela dig att ansökan har inkommit och du får en viss tid på dig att betala skulden. Om skulden betalas avskrivs ansökan och det blir ingen utmätning.
Dag 130
Skickas för verkställighet
Totalt 2625 kr
Ökad kostnad: 1625 kr

I nästa brev får Kim reda på att Kronofogden fastställt hans skuld vilket resulterar i en betalningsanmärkning. Inkassobolaget har skickat vidare skulden till kronofogden för utmätning. En utsökningsavgift på 600 kronor till har lagts till hans skuld. Kim är förkrossad och är nervös för att han ska bli av med sina saker i en utmätning.

 

1000 kr (köp)
+ 29 kr (fakturaavgift)
+ 100 kr (ränta)
+ 60 kr (påminnelseavgift)
+ 180 kr (inkassokrav)
+ 300 kr (ansökningsavgift)
+ 380 kr (ombudsarvode)
+ 600 kr (utsökningsavgift)
__________________________
2625 kr

Utmätning

En utmätning innebär att en persons egendom används för att betala hans eller hennes skulder. Utmätning kan exempelvis vara kontanta pengar, fast och lös egendom eller lön.

Låt inte skulden skena iväg. Ring oss nu, så hittar vi en lösning ihop: 010-550 78 00.
FRÅGA? Kan kronofogden komma hem till mig och ta vad dom vill?
SVAR! Kronofogden utmäter i en bestämd ordning, normalt är det följande ordning: kontanta medel, banktillgodohavande, lön, fondandelar och aktier, övrig lös egendom och fast egendom. För mer information kan du besöka kronofogden www.kronofogden.se/Utmatning3.html
DAG 140
Utmätning blir verklighet
Totalt 2625 kr
Ökad kostnad: 0 kr

En dag gör Kronofogden utmätning och delar av Kims lön går numera direkt till Kronofogden utan att mellanlanda på hans konto. Livet är knapert.

Skuldsanering

För en person som är svårt skuldsatt finns möjlighet att ansöka om skuldsanering hos Kronofogden. För att räknas som svårt skuldsatt ska personen sakna möjlighet att betala sina skulder inom en överskådlig tid.
FRÅGA? Omprövning och upphävning, vad är det?
SVAR! Skulle en person få en bättre eller sämre ekonomi under tiden kan skuldsaneringen omprövas. Detta kan i sin tur leda till att betalplanen ändras och att personen får betala ett högre eller lägre belopp per månad. En skuldsanering kan även upphävas. Det innebär att skuldsaneringen inte längre gäller och att personen ska betala tillbaka alla sina skulder. Den vanligaste anledningen till att skuldsaneringar upphävs är att personen inte betalar enligt den betalplan som Kronofogden beslutat.
FRÅGA? Hur gör jag för att ansöka om skuldsanering?
SVAR! För att beviljas skuldsanering behöver du ansöka om detta hos Kronofogdemyndigheten. Du kan också kontakta en budget- och skuldrådgivare i din kommun.
FRÅGA? Blir man skuldfri?
SVAR! När skuldsaneringen avslutas blir personen skuldfri. Det är viktigt att förstå att det bara är skulder som uppkommit innan beslut om skuldsanering som försvinner. Får personen nya skulder under tiden som skuldsaneringen pågår ska de betalas helt och hållet. Möjligheterna till att beviljas skuldsanering mer än en gång är mycket små.
FRÅGA? Hur länge pågår en skuldsanering?
SVAR! Skuldsaneringen och betalplanen löper vanligtvis över fem år. När Kronofogden skapar betalplanen bedömer de personens ekonomiska förhållande och möjligheten att han eller hon ska kunna betala av sina skulder inom en överskådlig framtid. I vissa fall anser Kronofogden att personens betalningsutrymme är så pass litet att de beslutar om en skuldsanering utan betalplan. Även i sådana fall pågår skuldsaneringen ändå i fem år.
Totalt 2625 kr
Ökad kostnad: 0 kr

Kims ekonomi är nu totalt körd i botten. Han har dragit på sig stora skulder från olika håll, som han inte kan betala av inom överskådlig framtid. Kim har försökt lösa sin situation på alla sätt han kommit på, men utan resultat. Som en sista utväg har han ansökt om skuldsanering hos Kronofogden.

Ränteräknaren

Räknaren är bara ett hjälpmedel för att underlätta din ränteberäkning. Resultatet beror på de uppgifter som du själv lägger in och det är du själv som ansvarar för att det är korrekt ifyllt. Vill du ha säkert svar på hur din inkassosituation ser ut i relation till Sileo så tveka inte att ringa oss.

1. Grundläggande uppgifter

Belopp
Ränta, %
Fr.o.m (ÅÅMMDD)
T.o.m (ÅÅMMDD)

2. Välj ränteberäkning

Fast ränta
Ränta på ränta
Rörlig ränta

Riksbankens referensränta (hämtas automatiskt) + den räntesats du angett i rutan till vänster.

3. Resultat

Räntebelopp:
Totalt belopp:

Dyrt att inte betala direkt

Även små skulder kan bli kännbara om man låter tiden gå. Bara avgifterna gör att summorna växer dramatiskt.

Hör du av dig kan vi tillsammans bromsa den utvecklingen.

 • Faktura (exempel)


 • +

 • Inkassokrav


 • +

 • Betalningsföreläggande


 • +

 • Ombudsarvode


 • =

 • Summa din skuld

 • Hur ansluter jag mig till autogiro?

  Du kan enkelt ansluta dig till autogiro här, eller direkt via din internetbank.

  Genom att avbetala din skuld via autogiro så slipper du uppläggningsavgiften om 170 kronor och aviavgiften om 60 kronor varje månad. Dessutom dras pengarna då automatiskt från ditt konto, så du behöver inte oroa dig för att glömma bort någon inbetalning.

 • Ger ett betalningsföreläggande en betalningsanmärkning?

  Betalar du kravet inom den tid, (förklaringstid) som Kronofogden bestämt i föreläggandet avslutar Kronofogden målet och du får inte någon betalningsanmärkning. Om du inte betalar kravet inom den angivna tiden (förklaringstiden) så får du en betalningsanmärkning.

 • Hur kan jag undvika att kronofogden påbörjar utmätning?

  Kronofogden kommer att meddela dig att ansökan har inkommit och du får en viss tid på dig att betala skulden. Om skulden betalas avskrivs ansökan och det blir ingen utmätning.